ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTÍ V ZAHRANIČÍ

Onshore společnost

Je společnost,  která nemá sídlo v daňovém ráji a údaje o společnosti jsou vedeny ve veřejných rejstřících dané země. K daňové optimalizaci se využívají slevy na daních, daňové výhody a daňové úspory.

Offshore společnost

Je společnost, která má sídlo v daňovém ráji a platí pouze paušální daňové poplatky. Údaje o společnosti (jednatel, majitel) nejsou veřejné. Nevyžaduje se zasílání účetních výkazů. Daň z příjmů právnických osob je nulová.