Přistoupení k ZOK

Tuto záložku připravujeme..

Obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona o obchodních korporacích, t. j. od 1.1.2021 zakladatelské právní jednání a doručí jej do sbírky listin.

Pozor: Ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona ve znění novely pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (t. j. 1.1.2021).

Je nanejvýš vhodné se na tento okamžik připravit, tak aby společnost nefungovala bez pravidel. Neváhejte nás kontaktovat