REGISTRACE K DPH

Potřebujete, aby Vaše společnost byla dobrovolným plátcem daně z přidané hodnoty a bojíte se obstrukcí Finančního úřadu? 

Pokud jste sami zkoušeli podat registrační přihlášku, určitě jste zjistili, že to není nic jednoduchého. Zákon o DPH stanovuje velmi přísné podmínky pro plátcovství DPH, zejména to dobrovolné. Dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty přinejlepším trvá 60 dnů, přinejhorším nejméně rok, či je blokována správcem daně úplně.

V ČR je potřeba i nad rámec zákona prokazovat upřímný zájem plnit povinnosti plátce daně, nikoliv pouze zájem být plátcem daně, protože je to ekonomicky vhodné. V případě pochybností o Váš upřímný zájem Finanční úřad se opře o Nařízení Rady EU č. 904/2010 o správní spolupráci o boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a přihlášku k DPH zamítne.

Nechcete čekat na výsledek odvolání, či žaloby? Kupte si již založenou ready-made společnost s ohlášeným DPH.

Pomůžeme s doplněním výzvy k odstranění pochybností

V registračním řízení podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 280. Kdy se správce daně odvolává, že se při jeho vyhledávací činnosti nepodařilo zjistit úplné a přesné informace, které by jej vedli k rozhodnutí o registraci k DPH.

Podáme odvolání

Do rozhodnutí ve věci registrace k dani z přidané hodnoty. Způsob a forma odvolání má přísné podmínky, kdy může jejich nenaplnění vést v důsledku k zastavení odvolacího řízení. Nedostatek důkazů při odstraňování pochybností v registračním řízení, lze zhojit v souladu se základními zásadami správního řízení v řízení odvolacím. V této fázi však lze doporučit pouze profesionální vedení tohoto správního řízení.

Žaloba na odvolací finanční ředitelství

Se podává před místně příslušný Krajský soud. Celý proces finanční správy zkoumá nezávislý soud, který není zapojen do výkonné moci spadající pod Ministerstvo financí a je povolán k tomu, aby výkonnou moc kontroloval, jsou jeho rozhodnutí často pozitivní a úspěšná, pokud brojí proti nelogickému, neprávnímu a nepochopitelnému stanovisku finančního úřadu a odvolacího finančního ředitelství.

Máte dotaz? Nebojte se zeptat!

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.