Dotace na registraci ochranné známky

18.02.2021

Podnikáte nebo děláte sami na sebe a nechcete, aby vaše produkty zneužila konkurence ve svůj prospěch? Nechte si zaregistrovat ochrannou známku EU či národní ochrannou známku. Tak budete chránit své nápady, výrobky i označení před tím, aby je kdokoliv mohl kopírovat a prodávat pod svým jménem. Ochrana trvá deset let a lze ji opakovaně prodlužovat. Neváhejte a chraňte se tak, aby váš podnik mohl vzkvétat.

Dotace na ochranné známky jen do konce roku 2021!

Evropská Unie nabízí malým a středním podnikům možnost získat dotaci až 1500 EUR na přihlášku ochranné známky Evropské Unie či národní ochranné známky Základní poplatek za registraci ochranné známky EU je 850 EUR, základní poplatek za registraci národní (české) ochranné známky je 5.000,-Kč, ale s dotací získáte 50% poplatku zpět!

Dotace platí nejen na poplatek za registraci, ale i na rešerši a spojené poradenské služby u národního úřadu průmyslového vlastnictví (nikoliv na právní služby). EU Vám proplatí 50% z poplatku za registraci ochranné známky a 75% z rešerše a případné konzultace. Obojí až do výše 1.500 EUR!

Nejprve se musí podat žádost o grant (dotaci) na registraci ochranných známek, po jejím kladném vyřízení se do jednoho měsíce podá samotná přihláška na zápis národní ochranné známky či ochranné známky EUa zaplatí se poplatky v jejich plné výši. Po podání návrhu na zápis ochranné známky se podá žádost o výplatu grantu s doložením podaného návrhu na zápis ochranné známky s číslem účtu, kam Vám přijde vyplacená dotace.

Kde se podává registrace ochranné známky? 

Podáním registrace ochranné známky získáte přednostní právo před těmi, kteří by si chtěli stejnou nebo podobnou známku zaregistrovat. Ochranné známky fungují na principu teritoriality a mají vazbu na konkrétní území.

Národní ochranná známka je registrace v jednom konkrétním státě. V České republice vyřizuje přihlášky Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze.

Evropská ochranná známka se registruje u Úřadu Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který má sídlo ve španělském Alicante.

Mezinárodní ochranná známka se registruje u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), se sídlem v Ženevě. Ačkoliv se může zdát, že WIPO registruje známky po celém světě, nezakládá se to na pravdě. Registrace probíhá jen u států, které jsou zároveň členy WIPO. Na zápis mezinárodní ochranné známky se však dotace EU nevztahuje.

Jak probíhá registrace ochranné známky?

 • DRUH OCHRANNÉ ZNÁMKY: Na začátku si musíte vybrat, jaký druh ochranné známky chcete registrovat. Zda slovní, obrazovou či jinou. S rozlišením druhů Vám pomůže náš článek na blogu Druhy ochranných známek.
 • TERITORIUM: Vyberte si zemi, ve které si chcete ochrannou známku registrovat.
 • KATEGORIZACE: Určete si seznam kategorií pro vaše výrobky nebo služby, do kterých si chcete registrovat ochrannou známku. Například značka Adidas má svou ochrannou známku registrovanou nejen pro sportovní oblečení, ale také pro parfémy. Tyto kategorie se nazývají Niceský seznam tříd. Obsahuje 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby.
 • REŠERŠE: Stěžejní částí před podáním přihlášky je rešerše. Tou se zjišťuje, zda ochranná známka v dané třídě pro dané teritorium splňuje všechny náležitosti k zápisu. Tedy zda má ochranná známka rozlišovací způsobilost od jiné již zapsané známky. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy, což znamená, že nesmí obsahovat sprostá slova nebo vulgární obrazy. Taktéž nesmí obsahovat emblémy, erby, vlajky států nebo náboženské symboly. Je zakázané používat zeměpisná označení, označení výrazů pro víno, názvů odrůd rostlin a tradičních specialit. Nesmí být klamavá a nelze v ní použít jiné autorské dílo, tedy již registrovaný font, tvar, kresba nebo logo. Rešerše u české nebo evropské národní známky trvá naší advokátní kanceláři 1 hodinu, u mezinárodní ochranné známky 2 hodiny.
 • VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY A ZAPLACENÍ POPLATKU: Národní ochranná známka (ÚPV): 5.000 Kč je poplatek za registraci 1 druhu ochranné známky do 3 tříd. Každá další třída je za 500 Kč.
  Evropská ochranná známka (EUIPO): 850 EUR je poplatek za registraci 1 druhu ochranné známky do 1 třídy. Druhá třída je za 50 EUR, třetí třída je za 150 EUR, čtvrtá třída je za 150 EUR atd.
  Mezinárodní ochranná známka (WIPO): Registrace probíhá přes ÚPV, který poté komunikuje s WIPO. ÚPV si za svoji činnost účtuje poplatek 2.500,-Kč. Poplatky za podání přihlášky u mezinárodních známek jsou velice variabilní a liší se podle tříd. Skládají se z poplatku WIPO a z poplatku úřadu v dané zemi.
 • REGISTRAČNÍ LHŮTA: Lhůta pro registraci ochranné známky je minimálně 6 měsíců. V případě, že by se v přihlášce vyskytly nějaké formální vady, známka byla podle názoru úřadu nezaregistrovatelná nebo někdo i přes rešerši podal námitky, úřad Vám to dá včas vědět a dostanete také prostor k vyjádření. Ochranná známka je pak registrovaná na dobu 10 let a je možné ji kdykoliv prodloužit na další dekádu.
 • PRÁVO PŘEJE BDĚLÝM: Ačkoliv by se mohlo zdát, že po úspěšné registraci ochranné známky máte po starostech, bohužel tomu tak není. V roce 2019 nabyla účinnosti novela, která stanoví, že Úřad průmyslového vlastnictví z úřední povinnosti nekontroluje, zda je přihlašované označení shodné se zapsanou ochrannou známkou. Tedy paradoxně Vám nebo i jiným žadatelům úřad povolí registraci podobné nebo shodné ochranné známky. Vaší povinností jako vlastníka ochranné známky je průběžná kontrola zapsaných nebo podávaných přihlášek. Pokud jako vlastník ochranné známky zjistíte, že je nově přihlašované označení shodné s vaší ochrannou známkou, můžete uplatnit námitky proti zápisu takové ochranné známky. V případě, kdy Úřad zjistí, že jsou námitky důvodné, přihlášku nového označení zamítne. Když nastane situace, že lhůtu pro podání námitek promeškáte a je zapsaná zaměnitelná ochranná známka, můžete se bránit podáním návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Tento proces je však velice zdlouhavý a může trvat i řadu let. Nevýhodou je, že vlastník ochranné známky stejné jako je ta vaše může až do ukončení sporu celou dobu, po kterou spor trvá, ochrannou známku používat.

Ceník

ceny jsou bez 21% DPH

Rešerše ochranné známky v ČR nebo EU

2.500 Kč

Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v ČR

Zápis do tří kategorií výrobků/služeb, za každou další kategorii + 500 Kč

5.000 Kč

+ kolek 5000 Kč

Vyplnění a podání přihlášky ochranné známky v EU

Zápis do jedné kategorie výrobků/služeb, za každou další kategorii + 50 nebo 150 EUR

7.500 Kč

+ kolek 850 EUR

Rešerše mezinárodní ochranné známky

5.000 Kč

Vyplnění a podání přihlášky mezinárodní ochranné známky

17.500 Kč

+ kolky každému státu

Podání žádosti o grant EU

990 Kč

Podání žádosti o výplatu přiznaného grantu z EU

490 Kč

Cena za hodinu právní služby je 2500,-Kč + DPH a uvedené ceny za rešerši a podání jsou vyvozeny dle zkušenosti naší kanceláře. V případě, že bude rozsah výjimečně překročen (například při registraci velkého počtu tříd) účtuje advokátní kancelář částku 2500,-Kč + DPH/hod. Na tuto skutečnost však budete upozorněni s dostatečným předstihem.

Chci zaregistrovat EU ochrannou známku s dotací!