Založení ordinace nebo jiného zdravotnického zařízení

03.04.2021

Podnikání ve zdravotnictví může mít celou řadu podob - od založení logopedické či psychologické ordinace přes provozování beauty kliniky až po poskytování odborných zdravotnických služeb. Jedno je však vždy společné - na prvním místě musí pokaždé stát pacientovo zdraví. V tomto ohledu je tedy toto podnikání dosti specifické, jedná se totiž spíše o poslání než o čistokrevné podnikání. Byť na živobytí vám vydělá více než slušně. Každopádně pokud si chcete otevřít ordinaci, případně jiné zdravotnické zařízení, tak všechno musí samozřejmě proběhnout, stejně jako u ostatních podnikatelských záměrů, plně v souladu s právními normami a předpisy. A s jejich pochopením vám rádi pomůžeme.

REGISTRACE NOVÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB

Zařídíme registraci Vaší ordinace u věcně a místně příslušného úřadu včetně schválení provozního řádu u Hygienické stanice, schválení provozování rentgenu u tzv. atomového úřadu, výběrového řízení u zdravotních pojišťoven. Z Vaší strany je zapotřebí pouze odborná a zdravotní způsobilost a bezúhonnost, vše ostatní jsme za Vás schopni zařídit.

Poskytovatel zdravotních služeb (dříve nestátní zdravotnické zařízení) může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má oprávnění podle zákona o zdravotních službách. Toto oprávnění vzniká registrací u věcně a místně příslušného správního úřadu. Poskytovatel zdravotních služeb musí být pro druh a rozsah jím poskytované péče personálně, věcně a technicky vybaven a musí splňovat požadavky na jeho provoz. Podmínky personální, věcné a technické vybavenosti Vám v rámci našich zkušeností rádi vysvětlíme, a to v souladu s vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR.

PŘECHOD Z FYZICKÉ OSOBY NA PRÁVNICKOU OSOBU

Jste již poskytovatelem zdravotní služby jako fyzická osoba a chcete přejít na formu právnické osoby, ať již z důvodu omezeného ručení či jako přípravu pro případný prodej ordinace?? Chcete se vyhnout zbytečným chybám? Všechny podklady pro převod registrace poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na právnickou osobu za Vás připravíme a rádi vám postup vysvětlíme. 

49.900 Kč

Registrace ordinace pro OSVČ

 • registrace poskytovatele zdravotních služeb
 • konzultace postupu založení
 • správní poplatek 1.000,- Kč
 • poštovné a cestovné

79.900 Kč

Registrace ordinace pro S.R.O.

 • založení nové s.r.o. společnosti
 • registrace poskytovatele zdravotních služeb
 • konzultace postupu založení
 • správní poplatek 1.000,- Kč
 • poštovné a cestovné

29.900 Kč

Přeregistrace z OSVČ na S.R.O.

 • správní poplatek 1.000,- Kč
 • poštovné a cestovné