FÚZE A ROZDĚLENÍ

Obchodní korporace mohou mít různé motivy k přeměně, jako je například zvýšení podílu na trhu a odstranění konkurence, daňová optimalizace nebo proniknutí do nových oblastní podnikání či získání technologií, know how nebo konkrétních zaměstnanců. 

Nabízíme odborné poradenství při přeshraničních fúzích u přeměn českých a slovenských obchodních korporacích. Níže uvádíme seznam nejčastějších možností fúzí a rozdělení.

Fúze sloučením

Při fúzi sloučením dochází k zániku jedné nebo více korporací, přičemž jmění zanikající korporace přechází na nástupnickou korporaci. 

Pokud například společnost Alfa a Beta se rozhodly spolu fúzovat sloučením, vstupují do procesu fúze jako dvě samostatné společnosti, přičemž nástupnickou společností bude je jen z nich a to společnost Beta. Společnost Alfa na konci procesu zanikne 

Fúze splynutím

Při fúzi splynutím dochází k zániku více společností, přičemž jmění zanikajících společností přechází v důsledku fúze na vzniklou nástupnickou společnost. Ke dni úspěšné fúze tedy všechny zúčastněné společnosti zanikají a vzniká nová společnost. 

Společnost Alfa a Beta se rozhodly spolu fúzovat splynutím. Do procesu fúze vstupují jako dvě samostatné společnosti, přičemž nástupnickou společnost bude nově vzniklá společnost Gama. Společnosti Alfa a Beta na konci procesu fúze splynutím zaniknou a dojde k přechodu jejich jmění na společnost Gama.

Rozdělení rozštěpením

Při rozdělení korporace rozštěpením dochází k zániku rozdělované společnosti, přičemž její jmění přechází na nově vzniklé korporace (rozštěpení se vznikem nových korporací), na již existující korporace (rozštěpení sloučením) nebo jejich kombinací. 

Společnost Alfa se rozhodla rozdělit rozštěpením. Se společností Beta se dohodla, že část jmění přejde v rámci procesu rozdělení na společnost Gama. Zbytek jmění přejde v rámci rozdělení na nově vzniklou společnost Delta. Na konci procesu rozdělení tedy společnost Alfa zanikne a celé její jmění bude rozděleni mezi existující společnost Beta a nově vzniklou společnost Delta.

Rozdělení odštěpením

Při rozdělení korporace odštěpením nedochází k zániku rozdělované společnosti, pouze část jejího jmění přechází na nově vzniklé korporace (odštěpení se vznikem nových korporací), na již existující korporace (odštěpení sloučením) nebo jejich kombinaci. Rozdělovaná společnost tedy v rámci odštěpení převede část svého jmění na jiné korporace, ovšem zbytek jmění si korporace zachová a s tímto jměním dále existuje.

Společnost Alfa se rozhodla rozdělit odštěpením. Se společností Beta se rozhodla, že část jmění přejde v rámci procesu rozdělení na společnost Beta. Další část jmění přejde v rámci rozdělení na nově vzniklou společnost Delta. zbytek jmění si společnost Alfa ponechá. Na konci procesu rozdělení tedy budou existovat všechny 3 zúčastněné společnosti, přičemž každá bude mít část původního jmění společnosti Alfa.