Autorské právo a reklama

Autorské právo (grafici/fotografové/novináři/tvorba webu) a osobnostní právo

Inspirace versus vykradení díla

Fotobanky

Zákon o regulaci reklamy - právní aspekty reklamy

Mediální právo 

Ochrana osobnosti - pomluvy

Nekalá soutěž

Licenční smlouvy

Ceník

ceny jsou bez 21% DPH

Rešerše ochrané známky v ČR

2.500 Kč

Podání přihlášky ochranné známky v ČR

Zápis do tří kategorií výrobků/služeb, za každou další kategorii + 500 Kč

5.000 Kč

+ kolek 5.000 Kč

Rešerše ochranné známky v EU

2.500 Kč

Podání přihlášky ochranné známky v EU

Zápis do jedné kategorie výrobků/služeb, za každou další kategorii + 50 - 150 EUR

7.500 Kč

+ kolek 850 EUR

Rešerše mezinárodní ochranné známky

5.000 Kč

Přihláška mezinárodní ochranné známky u WIPO


Podání žádosti o grant EU

můžete získat dotaci na 50% uhrazených správních poplatků

990 Kč

Podání žádosti o výplatu přiznaného grantu z EU

490 Kč