Autorské právo a reklama

Licenční smlouva

Licenční smlouva umožnuje převést oprávnění k výkonu duševních práv z vlastníka/poskytovatele na nabyvatele. Používá se například u autorských děl, ochranných známek, patentů nebo užitných vzorů. Tento smluvní typ však může skýtat určitá úskalí. Je lepší uzavřít výhradní, či nevýhradní licenční smlouvu? Jak správně sjednat u licenční smlouvy odměnu? Nejenom tyto otázky Vám pomůžeme vyřešit. Vytvoříme Vám licenční smlouvu šitou na míru a nejenom to, v případě porušení licenční smlouvy Vás budeme zastupovat a zajistíme tak ochranu Vašich práv.

Nekalá soutěž

Pokud budete jednat v rámci hospodářské soutěže v rozporou s dobrými mravy a takovéto Vaše jednaní způsobí újmu vašim zákazníkům, nebo soutěžitelům, můžete se dopustit nekalé soutěže. Mezi nekalou soutěž patří zejména klamavá reklama, srovnávací reklama,  nebo parazitování na pověsti podniku. Za nekalou soutěž Vám můžou hrozit vysoké sankce. Poskytneme vám veškerý právní servis tak, abychom zabránili případným sankcím z porušení pravidel hospodářské soutěže. Samozřejmě však máme zkušenosti i v rámci zastupování soutěžitelů, kteří naopak byli poškozeni v rámci nekalé soutěže.

Právní aspekty reklamy

V dnešní době se žádná obchodní společnost neobejde bez kvalitní reklamy. České právo však stanovuje právní mantinely pro reklamu a marketing. Může se vám snadno stát, že Vaše reklama bude klamavá nebo dokonce v rozporu se zákonem. Následkem jsou pak vysoké sankce, které postihují nejen zadavatele reklamy ale i jejího šiřitele (například influencera). Poskytneme Vám právní rešerši tak, aby Vaše reklama byla z právního hlediska naprosto v pořádku. Zajímá Vás na co si dát při tvorbě reklam pozor? Podívejte se na náš článek na blogu: Největší chyby v reklamě a influencer marketingu.

Ochranné známky

Ve spleti ochranných známek je velmi těžké se vyznat, v České republice je jich registrováno více než milion. Pokud chcete přihlásit ochrannou známku, můžeme Vám zpracovat úvodní rešerši, a následně Vám zařídíme i jejich registrací. Umíme registrovat jak národní ochranné známky, tak ochranné známky Evropské unie, a dokonce i mezinárodní ochranné známky. Často v oblasti ochranných známek dochází ke sporům. Rádi vám poskytneme právní zastoupení právě v těchto sporech, a to jak v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, tak i v řízení před českými soudy. Do konce roku 2021 dává EU dotaci 50% na poplatky spojené s registrací ochranných známek!

Doménový spor

Ocitli jste se v situaci, kdy jste zjistili, že někdo využívá název Vaší domény, nebo naopak po Vás někdo žádá, abyste nepoužívali/nezneužívali jeho doménu? Rádi Vám nejenom v těchto situacích pomůžeme. Máme bohaté zkušenosti v oblasti doménových sporů. Budeme vás rádi zastupovat jak v řízeních před českými soudy, tak v rozhodčích řízeních.

Ceník

ceny jsou bez 21% DPH

Rešerše ochrané známky v ČR

2.500 Kč

Podání přihlášky ochranné známky v ČR

Zápis do tří kategorií výrobků/služeb, za každou další kategorii + 500 Kč

5.000 Kč

+ kolek 5.000 Kč

Rešerše ochranné známky v EU

2.500 Kč

Podání přihlášky ochranné známky v EU

Zápis do jedné kategorie výrobků/služeb, za každou další kategorii + 50 - 150 EUR

7.500 Kč

+ kolek 850 EUR

Rešerše mezinárodní ochranné známky

5.000 Kč

Přihláška mezinárodní ochranné známky u WIPO


Podání žádosti o grant EU

můžete získat dotaci na 50% uhrazených správních poplatků

990 Kč

Podání žádosti o výplatu přiznaného grantu z EU

490 Kč